Regulamin

1. Wstęp

1. Użytkownik wchodząc na serwer akceptuje regulamin i akceptuje go przestrzegać.

2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

3. Właścicielem serwera jest BlueasRode.

4. Działania nie uwzględnione w regulaminie mogą być rozstrzygane przez administrację, jeżeli uzna on to za odpowiednie.

5. Każdy użytkownik ma obowiązek przestrzegać regulaminu, niezależnie od jego pozycji na serwerze.


2. Regulamin ogólny

1. Zakaz wykorzystywania błędów serwera.

2. Zakaz handlu w grze za realne pieniądze.

3. Zakaz działania na szkode serwera.

4. Zakaz oszustw związanych z wymianą.

5. Zakaz gry na cheatach.

6. Zakaz obrażania administracji serwera oraz graczy.

7. Zakaz udostępniania danych osobowych.

8. Zakaz grożenia komuś w jakikolwiek sposób.

9. Administracja nie odpowiada za stracone przedmioty, z wyjątkiem straty spowodowanej serwerem. Wyższa administracja ma prawo dać takiej osobie rekompensatę.

10. Zakaz reklamy innych serwerów.


3. Regulamin administracji

1. Administracja nie ma prawa nadużywać uprawnień.

2. Administrator ma obowiązek spędzić co najmniej godzinę na serwerze online.

3. Wyjątkiem punktu 2 jest wcześniejsze zgłoszenie wyższej administracji swojej nieobecności.

4. Administrator ma obowiązek posiadać komunikator discord oraz teamspeak3.

5. W trakcie służby administrator ma obowiązek być online na jednym z komunikatorów.

6. Administrator ma obowiązek działania według taryfikatora kar.

7. Administrator ma prawo nagrywać swoja działania na serwerze.

8. Administracja ma obowiązek wyrażać się kulturalnie na komunikatorach głosowych jak i na chacie.

9. Administrator ma prawo odmówić pomocy, jeżeli osoba prosząca o nią zachowuje się "toksycznie".

10. Administrator podczas sprawdzania graczy ma zakaz grzebania w prywatnych plikach/folderach niezwiązanych z grą.


4. Regulamin graczy

1. Zakaz tworzenia multikont w celu ominięcia nałożonych blokad.

2. Zakaz fałszywych próśb o pomoc.

3. Zakaz używania obraźliwych bądź wulgarnych nicków.

4. Zakaz prób oszukania administracji w celu korzyści.

5. Gracz ma obowiązek posiadać włączony chat na serwerze, w przeciwnym razie może nie widzieć informacji od administracji.

6. Gracz ma prawo nagrywać swoje działania na serwerze.

7. Zakaz jakiejkolwiek współpracy z osobą grającą na cheatach.

8. Gracz ma obowiązek słuchać poleceń administratora podczas sprawdzania, chyba że łamią one punkt 10 regulaminu administracji.


5. Regulamin sklepu internetowego i płatności

1. Usługodawcą (prowadzącym Serwis Paybylink umożliwiający dokonanie płatności na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Paybylink) jest Robert Paszkowski, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Systemy Płatnicze, ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 1182105129, REGON:360726494 Wpisany do rejestru małych instytucji płatniczych prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiot MIP31/2019.

2. Serwisem jest internetowy serwis o nazwie Paybylink, znajdujący się pod adresem internetowym www.paybylink.pl.

3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się przez:

  a) Pocztę elektroniczną (e-mail) na adres [email protected]

  b) Formularz reklamacyjny dostępny na stronie Usługodawcy pod adresem [ www.paybylink.pl/customer/complaint/ ]

4. Kontakt z Usługodawcą odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 (ósma) – 16 (szesnasta), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny, do terminu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy (Usługodawca w miarę możliwości postara się udzielać odpowiedzi wcześniej, jednakże nie rodzi to po stronie Partnera żadnych praw ani roszczeń)


6. Taryfikator kar

1. Cheatowanie - ban permanentny na całą sieć

2. Działanie na szkodę serwera - ban permanentny na całą sieć

3. Udostępnianie ip/danych osobowych - ban permanentny na całą sieć

4. Reklama innych serwerów - ban permanentny na całą sieć